blog-post

Objavljena je verzija 2.0.0 StoreBuddy POS aplikacije

author image

Performanse

Poboljšane performase cele aplikacije

Mnogo pažnje je posvećeno poboljšanju performansi cele aplikacije, kako bi bilo moguće njeno korišćenje na uređajima niže snage, poput mobilnih telefona, tableta i kasa.

Na slici ispod možete videti snimak ekrana koji prikazuje tok izvršenja i zauzeća procesora prilikom pokretanja prethodne verzije:

Sa novom verzijom je drastično smanjena upotreba procesora, i pored bržeg učitavanja, aplikacija je i responzivnija:

Zamenjen WYSIWYG editor za manji i brži

CKEditor, koji je korišćen za unos opisa artikala, je zamenjen 4x manjim SunEditor-om uz zadržavanje istih mogućnosti.

Poboljšane performanse pretrage

Pretraga artikala sada čeka da korisnik prestane sa kucanjem, kako se baza artikala ne bi bespotrebno pretraživala u međuvremenu.

Kozmetičke izmene

Razni delovi interfejsa aplikacije su doterani radi boljeg korisničkog iskustva.

Nove funkcionalnosti

Aplikaciju je sada moguće koristiti i putem web pregledača na mobilnim uređajima.

Prilagodili smo aplikaciju tako da je moguće korišćenje na mobilnim uređajima.

Aplikacija se sada prilagođava veličini ekrana

Ukoliko imate manji ekran, ili smanjite prozor aplikacije, ona će se prilagoditi, tako da su sve informacije pregledne, i tako da je moguće obaviti sve radnje.

Podrška za tamni režim

Ukoliko je na vašem sistemu podešen tamni režim, aplikacija će se prilagoditi.

Grafikon na početnoj strani sada prikazuje više informacija

Sada se pored tekućeg meseca, prikazuje i prethodni, kao i isti mesec prethodne godine.

Aplikacija sada održava konstantnu vezu sa serverom kako bi se informacije ažurirale u realnom vremenu

Ukoliko se promeni neka informacija, sve pokrenute instance će dobiti tu promenu. Na primer, ukoliko se izmeni cena proizvoda, korisnici će dobiti obaveštenje.

Poboljšano prikazivanje grešaka koje aplikacija dobija od PFR-a

Aplikacija će detaljnije prikazati greške ukoliko ih je PFR vratio.

Izbor trenutnog prodajnog mesta je premešten u korisnički meni

Kako bi se bolje iskoristio prostor u zaglavlju aplikacije, premestili smo izbor prodajnog mesta u korisnički meni.

Zvučni signali prilikom dodavanja artikala na račun, brisanja artikala sa računa ili ukoliko artikal nije pronađen

Kako bi kasir bez pogleda na ekran bio obavešten o tome da li je artikal otkucan ili ne, dodati su zvučni signali.

Izdavanje računa putem API servisa

Sada je moguće izdavati račune korišćenjem API servisa. API dokumentacija je dostupna na https://dvsoftware.rs/docs/storebuddy-api/

Mogućnost štampanja fiskalnog računa latiničnim pismom i na engleskom jeziku

Sada je moguće, osim na ćirilici, račune štampati i latiničnim pismom, kao i na engleskom jeziku. U podešavanjima prodajnog mesta je potrebno odabrati željeni jezik i pismo.

Mogućnost štampanja fiskalnog računa fontom varijabilne širine

Ukoliko želite da vaši računi modernije izgledaju, i da troše za nijansu manje papira, ovu opciju možete uključiti u podešavanjima termalnog štampača.

Omogućeno dodavanje kategorija iz prozora za dodavanje artikala

Sada više ne morate napuštati prozor za dodavanje ili izmenu artikla, već iz njega možete dodati novu kategoriju.

Prazan prostor oko logo-a na fiskalnom računu se sada uklanja

Ako je vaš logo pravougaonog oblika, prazan prostor oko njega će biti odsečen. Ranije se logo štampao centriran u kvadratu.

Omogućena ponovna štampa fiskalnog računa, naknadno slanje fiskalnog računa na e-mail i preuzimanje fiskalnog računa u PDF formatu

Ove akcije je moguće izvršiti sa pregleda fiskalnog računa

koliko je odabran tip kupca, sada je obavezan i unos broja dokumenta

Ranije je ovaj podatak bilo moguće izostaviti.

Ukoliko je odabran tip opcionog polja kupca, sada je obavezan i unos broja dokumenta

Ranije je ovaj podatak bilo moguće izostaviti.

Promenjen način unosa varijanti

Unos varijanti se sada obavlja iz posebnog prozora, umesto direktnog unosa u tabelu. Ova izmena je napravljena kako bi aplikaciju bilo moguće koristiti na manjim ekranima.

Referentni dokument je sada linkovan na listi računa

Sada ne morate tražiti referentni dokument, možete ga direktno otvoriti.

Sada je moguće obrisati logo preduzeća

Ukoliko želite da potpuno uklonite logo vašeg preduzeća, sada je to moguće.

Ispravke grešaka

Promenjen način veze sa POS terminalom

Veza sa POS terminalom se sada ostvaruje kada je potrebno izvršiti naplatu, i nakon toga se zatvara. Ranije je veza ostajala otvorena, što je uzrokovalo probleme nakon dužeg vremena rada aplikacije.

Popravljen problem sa unosom PIN koda bezbednosnog elementa ukoliko se korisnik nalazi na kasi

Ukoliko je korisnik na kasi, a potreban je unos PIN koda bezbednosnog elementa, aplikacija je prikazivala prozor za unos šifre, što je ometalo unos PIN koda.

Poboljšano prikazivanje iskačućih panela

Redosled prikaza se više neće obrnuti tako da noviji otvoreni panel bude iza starijeg, što se u pojedinim slučajevima dešavalo

Promenjen način slanja iznosa gotovine PFR-u

Sada se šalje stvarno naplaćen iznos, odnosno umanjen za povraćaj, u skladu sa novim zahtevima u Tehničkom vodiču.

Popravljeno štampanje periodičnog izveštaja na termalnom štampaču

Štampanje periodičnog izveštaja na termalnom štampaču nije radilo ukoliko je uključena opcija štampanja iznosa po načinu plaćanja

Nedavni članci