blog-post

Objavljena je verzija 1.2.15 StoreBuddy POS aplikacije

author image

Omogućena izmena korisničkog naloga za korisnike Lite paketa

Korisnici Lite paketa nisu bili u mogućnosti da izmene svoj korisnički nalog zbog toga što na Lite paketu nije omogućen prikaz liste korisnika, a samim tim ni njihova izmena. Sada je moguće izmeniti korisnički nalog putem stavke “Profil” u korisničkom meniju:

Omogućena refundacija zatvorenog avansnog računa

Ispravljena greška zbog koje nije bilo moguće izvršiti refundaciju zatvorenog avansnog računa

Nedavni članci