blog-post

Objavljena je verzija 1.2.17 StoreBuddy POS aplikacije

author image

Nove funkcionalnosti

Omogućeno je storniranje računa prema uputstvu iz tehničkog vodiča

Na dnu panela sa detaljima računa, je dodata nova akcija za storniranje računa, koja je dostupna na sledećim tipovima računa:

  • Promet Prodaja
  • Promet Refundacija
  • Avans Prodaja
  • Avans Refundacija

Ova funkcionalnost je implementirana u skladu sa tehničkim vodičem Poreske uprave, i omogućava da na jednostavniji način izvršite poništavanje pogrešno izdatih računa. Podsetimo, pogrešno izdati računi se poništavaju izdavanjem refundacije, pri čemu se kao identifikacija kupca unosi Vaš PIB.

Napomena u vezi storniranja refundacije: Iako je storniranje refundacija je implementirano u skladu sa tehničkim vodičem, odnosno izdaje se isti račun refundacije sa Vašim PIB-om kao identifikacijom kupca, primetili smo da se na ovaj način, na ESF-u, poreska obaveza ponovo umanjuje za iznos refundacije.

Uputili smo pitanje tehničkom timu Poreske uprave, te Vas molimo da, da ukoliko nije neophodno, sačekate sa storniranjem refundacija dok ne dobijemo odgovor od strane Poreske uprave.

Prikaz statusa računa u tabeli

Od sada se na spisku računa prikazuju statusi računa. Trenutno se mogu prikazati sledeći statusi:

  • Izdat
  • Refundiran
  • Delimično refundiran
  • Storniran
  • Stornira referentni dokument

Ispravke grešaka

Ukoliko je korisnik greškom umesto zatvaranja avansa, isti samo refundirao, zatvaranjem avansa će se izvršiti samo taj korak, bez refundacije

Pre ispravke ove greške, zatvaranje avansnog računa, kada je celokupan iznos avansnog računa već refundiran, rezultiralo je izdavanjem pogrešne refundacije, a zatim izdavanjem konačnog računa. Ova ispravka eliminiše pogrešnu refundaciju, te se samo izdaje ispravan konačan račun.

Zatvaranje avansnog računa koji je sačinjen od više uplata

Ukoliko je bilo više vezanih avansnih uplata, zatvaranjem avansnog računa bi se refundirao samo odabrani avansni račun umesto svih. Ovaj problem je sada popravljen.

Nedavni članci