blog-post

Objavljena je verzija 1.2.14 StoreBuddy POS aplikacije

author image

Dodata opcija za štampanje periodičnog izveštaja po načinu plaćanja i razdvajanje prodatih artikala po načinu plaćanja

Od sada je moguće štampati izveštaj po načinu plaćanja kao i da se postojeći izveštaj prodatih artikala razdvoji po načinima plaćanja. Prilikom odabira parametara za periodični izveštaj, možete uključiti navedene opcije:

Nedavni članci