blog-post

Objavljena je verzija 1.2.12 StoreBuddy POS aplikacije

author image

Kako biste bili u toku sa ažuriranjima aplikacije, od sada ćemo, pri objavljivanju nove verzije ćemo detaljno opisivati šta je novo i na koji način se pomenuta funkcionalnost omogućuje i koristi, kao i šta podrazumevaju ispravke grešaka koje smo izvršili.

Postojeći korisnici ne moraju ponovo preuzimati, već je dovoljno samo ponovo pokrenuti aplikaciju.

Dodata opcija štampanja broja tekućeg računa i poziva na broj na kraju fiskalnog računa

Od sada je moguće omogućiti štampanje tekućih računa preduzeća nakon fiskalnog računa, i poziva na broj po modelu 97, kako bi kupac znao na koje tekuće račune i sa kojim pozivom na broj može izvršiti uplatu. Ove informacije će se pojavljivati na fiskalnom računu samo ukoliko je način plaćanja prenos na račun.

Ovu opciju možete omogućiti odlaskom u PodešavanjaProdajna mesta, zatim otvorite prodajno mesto, i štiklirajte sledeću opciju:

Omogućena promena širine panela sa artiklima na kasi

Sada možete prilagoditi širinu panela za izbor artikala na kasi, jednostavno predjite mišem preko ivice, zatim kliknite i vucite do željene širine

Poboljšane performanse aplikacije

Aplikacija je ranije za svaku promenu odmah čuvala podatke na disku, što je dovodilo do toga da se za više uzastopnih promena, taj proces bespotrebno ponavljao. Sada aplikacija čeka 100ms pre nego što sačuva podatke na disk, i ukoliko je u tom periodu bilo više promena, one će biti sačuvane zajedno.

Takođe, zbog periodične provere statusa L-PFR-a, promene su se dešavale svake sekunde, pa je i ovo uzrokovalo čest upis podataka na disk. PFR vreme se više ne uzima u obzir prilikom provere statusa, pa se ovaj problem više ne dešava.

Nedavni članci