blog-post

Objavljena je verzija 1.2.16 StoreBuddy POS aplikacije

author image

Potencijalno rešen problem sa neispravnim ponašanjem liste dostupnih štampača kod nekih korisnika

Kod nekih korisnika, prilikom dodavanja termalnog štampača, i biranjem štampača kao interfejsa za povezivanje, lista dostupnih štampača se nije ispravno prikazivala, odnosno neki štampači su se prikazivali više puta, a neki se uopšte nisu prikazivali. Nismo uspeli da reprodukujemo ovaj problem, ali smo napravili određene izmene koje bi trebale da reše ovaj problem.

Nedavni članci